Quantum-Touch®

eerste instructeurs in Nederland

Gratis intro ebook!

Privacy

Vertrouwelijkheid

QTouch Trainingen vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met gegevens van gebruikers van de website en deelnemers aan workshops van QTouch Trainingen wordt omgegaan. Het uitgangspunt is dat de verstrekte persoonsgegevens bestemd zijn voor intern gebruik door QTouch Trainingen. Persoonlijke gegevens die aan QTouch Trainingen worden verstrekt, worden uiteraard met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. QTouch Trainingen kan de verstrekte persoonsgegevens vastleggen en verder verwerken.

Doel gegevens

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft QTouch Trainingen hierbij te kennen dat alle door de deelnemer verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een geautomatiseerde administratie. Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor en verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van deelnemers, het toesturen van lesmateriaal, het uitvoeren van de workshops en het toesturen van informatie over opleidingen of daaraan gerelateerde informatie.

Derden

De identiteit van de deelnemer wordt niet aan derden openbaar gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer. Er worden geen persoonlijke gegevens aan andere bedrijven of instellingen verstrekt. Dit geldt niet voor door QTouch Trainingen geselecteerde strategische partners (Quantum-Touch Inc. USA) dan wel dat deze gegevens nodig zijn in het kader van uit te voeren (opleidings-)overeenkomsten.

QT USA en beroepsverenigingen

QTouch Trainingen geeft de basisgegevens van deelnemers van Quantum-Touch workshops door aan Quantum-Touch Inc. USA in verband met het certificatie programma. Aan beroepsverenigingen en zorgverleners wordt op verzoek medegedeeld of de deelnemer heeft voldaan aan de eisen die aan het eind van de cursus of opleiding worden gesteld.

Verwerking gegevens

QTouch Trainingen verwerkt de verstrekte gegevens voor statistische, interne en/of analytische doeleinden. QTouch Trainingen behoudt het recht om de verstrekte gegevens te gebruiken voor informatie aan cursisten en belangstellenden die zich voor de nieuwsbrief hebben ingeschreven, over nieuwe workshops, evenementen en andere wetenswaardigheden die met QTouch Trainingen te maken hebben. Ook kunnen deze gegevens gebruikt worden in het kader van de met de cursist gesloten workshop overeenkomsten. QTouch Trainingen is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of het privacybeleid welke via hyperlinks naar andere websites wordt verwezen.

Uitschrijven nieuwsbrief

Degene die geen prijs stelt op verdere informatie van QTouch Trainingen kan zich afmelden door een mail te sturen naar mail@qtouch.nl of onderaan een nieuwsbrief zich uit te schrijven. Indien mail van Quantum-Touch USA niet meer gewenst is, kan onderraan hun nieuwsbrief uitgeschreven worden. Wijzigingen in dit privacyreglement kan door QTouch Trainingen zonder voorafgaande kennisgeving doorgevoerd worden.